BÁN Cong van 1698/TCTCS trả lời chính sách thuế

Thảo luận trong 'Chợ Các Mặt Hàng Khác' bắt đầu bởi 9thchn, 1/5/13.

Lượt xem: 106

 1. 9thchn

  9thchn New Member

  Tham gia ngày:
  10/3/13
  Bài viết:
  1,452
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Nơi ở:
  9thchn
  Công văn 1698/TCT-CS trả lời chính sách thuế

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  --------
  Số: 1698/TCT-CS
  V/v trả lời CS thuế
  Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

  Kính gửi: - Cục thuế tỉnh Bắc Giang; Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379

  Tổng cục Thuế nhận được CV số 3051 CT/KK ngày 21/12/2011 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang và hồ sơ có liên quan bổ sung ngày 29/2/2012 của Công ty TNHH ĐT và thương mại 379 đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách thuế TNDN trong việc bù trừ giữa lãi của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất với lỗ HĐXD CS hạ tầng đối với trường hợp của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Ngày 25/7/2011 Tổng cục Thuế đã có CV số 2535/TCT-CS trong đó hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế TNDN trong việc bù trừ giữa lãi của hoạt động chuyển nhượng QSH đất với lỗ hoạt động XD cơ sở hạ tầng đối với trường hợp của Công ty TNHH ĐT và thương mại 379 với nội dung cụ thể như sau:

  - Đối với kỳ tính thuế năm 2007 và năm 2008:

  + Tại Điểm 2, Mục IV, Phần C, TT số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC quy định TS thuế TN từ chuyển QSD đất, chuyển quyền thuê đất là 28%, sau khi tính thuế TN theo mức TS 28%, phần TN còn lại phải tính thuế TN bổ sung theo biểu lũy tiến từng phần theo quy định.

  + Tại Điểm 3, Mục IV, Phần C, TT số 134/2007/TT-BTC nêu trên quy định:
  “Không áp dụng mức TS ưu đãi; thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại phần E TT này đối với thu nhập từ hoạt động chuyển QSD đất, chuyển quyền thuê đất. Trường hợp hoạt động chuyển nhượng QSD đất, chuyển nhượng quyền thuê đất bị lỗ thì khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ HĐSXXKD mà được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển QSD đất chuyển quyền thuê đất của các năm sau (nếu có) theo quy định”.

  Căn cứ theo các quy định nêu trên thì tổ chức KD phải quyết toán riêng số thuế TN từ chuyển QSD đất, chuyển quyền thuê đất. Trường hợp hoạt động chuyển QSD đất, chuyển quyền thuê đất bị lỗ thì tổ chức KD được chuyển lỗ vào TN chịu thuế từ hoạt động chuyển QSD đất, chuyển quyền thuê đất của các năm sau theo quy định và không được bù trừ với TN từ hoạt động sản xuất kinh doanh và TN khác. Như vậy, trường hợp của Công ty TNHH {đầu tư|ĐT và thương mại 379 vừa có hoạt động chuyển nhượng QSD đất và vừa có HĐXD cơ sở hạ tầng thì phải xác định riêng để kê khai nộp thuế nộp thuế đối với từng hoạt động theo quy định, không bù trừ giữa lãi của hoạt động chuyền QSD đất với lỗ HĐXD cơ sở hạ tầng.

  - Đối với kỳ tính thuế từ năm 2009 trở đi:

  + Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định: “1. TN chịu thuế bao gồm TN từ hoạt động sản xuất, KDHH, dịch vụ| và TN khác quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với doanh nghiệp ĐKKD và có thu nhập quy định tại khoản 2 Điều này thì thu nhập này được xác định là TN từ hoạt động sản xuất, KD của cơ sở”.

  + Tại Điều 13, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nêu trên quy định: “TN từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm TN từ chuyển QSD đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; TN từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất”.

  Căn cứ theo các quy định trên, từ 01/01/2009 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phát sinh TN từ chuyển QSD đất, chuyển nhượng quyền thuê đất (không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất), chuyển nhượng hạ tầng trên đất được xác định là hoạt động kinh doanh bất động sản và được bù trừ lãi lỗ giữa hai hoạt động này.

  Theo giải trình tại CV số 216/CV-379 ngày 08/12/2010 và CV giải trình bổ sung số 24/CV-379 ngày 24/3/2011 thì trường hợp của Công ty TNHH ĐT và thương mại 379 trúng thầu gói EPC dự án đầu tư xây dựng CSHT và KD đất chia lô khu dân cư mới số 3 TP Bắc Giang theo quyết định số 2155/QĐ-CT ngày 28/12/2004 của CT UBND tỉnh Bắc Giang và dự án được thực hiện theo cơ chế quy định tại Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng BTC. Tuy nhiên Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 16/11/2004) đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành, báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang xem xét về dự án. Trường hợp việc thực hiện phù hợp với pháp luật về đất đai thì Cục thuế hướng dẫn Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định trên”.

  Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Bắc Giang tại CV số 916/SKH-TĐ&GS ngày 02/11/2011, UBND tỉnh Bắc Giang đã có CV số 2660/UBND-XD ngày 9/11/2011 xác nhận dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới số 3 thực hiện theo quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của BTC. Do đó, đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang căn cứ xác nhận tại CV số 2660/UBND-XD ngày 9/11/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang và HD tại CV số 2535/TCT-CS ngày 25/7/2011 của Tổng cục Thuế để xử lý cụ thể đối với trường hợp của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Giang biết.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Công ty TNHH ĐT và TM 379;
  - Vụ PC-BTC;
  - Vụ PC-TCT;
  - Lưu: VT, CS (2b).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG


  Vũ Văn Cường

  Học kế toán thực hành
  Học kế toán máy ở đâu?
  Học kế toán tổng hợp ở đâu?
  Nên học kế toán thuế ở đâu?
  Thực hành kế toán tổng hợp trên excel?
  Lớp học thực hành kế toán thuế?
  Thực tập kế toán ở Hà Nội?
  Thực hành kế toán máy trên excel?
  Trung tâm đào tạo kế toán thực hành?
  Ðào tạo kế toán ở đâu tốt nhất?
  dịch vụ tư vấn thuế?
  Dịch vụ kế toán thuế?
   

Chia sẻ trang này