0919306259

 1. T

  Vòng Bi ntn NU205 NU206 NU207 NU208 NU209 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi skf ntn NU205 0919306259 Đường kính trong: 25 mm Đường kính ngoài: 52 mm Độ dày: 15 mm Khối lượng: 0.14 kg Chủng...
 2. T

  Vòng Bi ntn 31315 31316 31317 31318 31319 31320 0919306259

  Vòng bi ntn 31315 0919306259 Đường kính trong: 75*mm Đường kính ngoài: 160*mm Độ*dày: 40*mm Khối lượng:3.5*kg Chủng loại: Vòng bi côn vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web...
 3. T

  Vòng Bi ntn 31310 31311 31312 31313 31314 0919306259

  Vòng bi ntn 31310 0919306259 Đường kính trong: 50*mm Đường kính ngoài: 110*mm Độ*dày: 29*mm Khối lượng: 1.2*kg Chủng loại: Vòng bi côn vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web...
 4. T

  Vòng Bi skf nsk 32216j 32217j 32218j 32218j 32219j 32220 0919306259

  Vòng bi FAG 32216 0919306259 Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 140 mm Độ dày: 35 mm Khối lượng: 2.05 kg Chủng loại: Vòng bi côn vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web...
 5. T

  Vòng Bi 32210j 32211j 32212j 32213j 32214j 32215j 0919306259

  Vòng bi FAG 32210 0919306259 Đường kính trong: 50 mm Đường kính ngoài: 90 mm Độ dày: 25 mm Khối lượng: 0.61 kg Chủng loại: Vòng bi côn vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web...
 6. T

  Vòng Bi skf fag 30207j 30208j 30209j 30210j 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi skf fag 30207j 0919306259 Đường kính trong: 35*mm Đường kính ngoài: 72*mm Độ*dày: 18*mm Khối lượng: 0.32*kg...
 7. T

  Vòng Bi skf fag 22209 22210 22211 22212 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi skf fag 22208 0919306259 Đường kính trong: 40*mm Đường kính ngoài: 80*mm Độ*dày: 23*mm M.s Hà: 0919306259...
 8. T

  Vòng Bi skf fag 606ZZ 607ZZ 608ZZ 609ZZ 610ZZ 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi FAG 6316ZZ 0919306259 Đường kính trong: 80 mm Đường kính ngoài: 170 mm Độ dày: 39 mm Khối lượng: 3.6 kg attachThumb16183 M.s Hà...
 9. T

  Vòng Bi skf fag 6322ZZ 6324ZZ 6326ZZ 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi FAG 6322ZZ 0919306259 Đường kính trong: 110 mm Đường kính ngoài: 240 mm Độ dày: 50 mm M.s Hà: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com
 10. T

  Vòng Bi ntn nsk NU205 NU206 NU207 NU208 NU209 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi nsk ntn nu215 0919306259 Đường kính trong: 25 mm Đường kính ngoài: 52 mm Độ dày: 15 mm Khối lượng: 0.14 kg Chủng loại: Vòng bi đũa M.s...
 11. T

  Vòng Bi skf nsk 31310j 31311j 31312j 31313j 31314j 0919306259

  Vòng bi skf nsk 31310 0919306259 Đường kính trong: 50 mm Đường kính ngoài: 110 mm Độ dày: 29 mm Khối lượng: 1.2 kg Chủng loại: Vòng bi côn vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web...
 12. T

  Vòng Bi skf nsk 31305j 31306j 31307j 31308jj 31309j 0919306259

  Vòng bi skf nsk 31305 0919306259 Đường kính trong: 25 mm Đường kính ngoài: 62 mm Độ dày: 18 mm Khối lượng: 0.26 kg Chủng loại: Vòng bi côn vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web...
 13. T

  Vòng Bi skf nsk 23218e 23220e 23222e 23224e 23226e 23228e 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi skf 23218 0919306259 Đường kính trong: 90 mm Đường kính ngoài: 160 mm Độ dày: 52 mm Khối lượng: 4.65 kg Chủng loại: Vòng bi tang trống
 14. T

  Vòng Bi 23140e 23144e 23148e 23152e 23156e 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi FAG 23140 0919306259 Đường kính trong: 200 mm Đường kính ngoài: 340 mm Độ dày: 112 mm Khối lượng: 43 kg M.s Hà: 0919306259 Email...
 15. T

  Vòng Bi skf nsk 23130e 23132e 23134e 23136e 23138e 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi skf 23130 0919306259 Đường kính trong: 150 mm Đường kính ngoài: 250 mm Độ dày: 80 mm Khối lượng: 16 kg M.s Hà: 0919306259 Email...
 16. T

  Vòng Bi nsk 6311 6312Z 6313Z 6314Z 6315Z 0919306259

  Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Hùng Anh ĐC: Số 72 Ngách 23 Ngõ 82 Chùa Láng P Láng Thượng Q Đống Đa Hà Nội ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi FAG 6311ZZ Đường kính...
 17. T

  Vòng Bi skf nsk 6305Z 6306Z 6307Z 6308Z 6309Z 6310Z 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi FAG 6305ZZ 0919306259 Đường kính trong: 25 mm Đường kính ngoài: 62 mm Độ dày: 17 mm Khối lượng: 0.23 kg M.s Hà: 0919306259 Email...
 18. T

  Vòng Bi nsk nj210 nj212 nj213 nj214 nj215 nj216 nj217 nj218 nj219 0919306259

  vòng bi công nghiệp nsk vòng bi đũa 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi nj211 0919306259 Đường kính trong: 50*mm Đường kính ngoài: 130*mm Độ*dày: 31*mm Khối lượng: 2*kg M.s Hà...
 19. T

  Vòng Bi nsk nj203 nj204 nj205 nj206 nj207 nj208 nj209 0919306259

  vòng bi công nghiệp vòng bi đũa 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi nsk nj 209 0919306259 Đường kính trong: 50*mm Đường kính ngoài: 130*mm Độ*dày: 31*mm Khối lượng: 2*kg M.s Hà...
 20. T

  Vòng Bi nsk skf NU320 NU321 NU322 NU323 NU324 nu325 0919306259

  vòng bi công nghiệp 0919306259 ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259 Hotline: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com Web: hunganhltd.com.vn Vòng bi skf nsk NU310 Đường kính trong: 50*mm Đường kính ngoài: 110*mm Độ*dày: 27*mm Khối lượng: 1.24*kg Chủng loại: Vòng...
Top