1800 hoa miễn phí

  1. F

    Miễn phí 1800 bó hoa - Cùng HOA18 vượt #Covid-19

    Miễn phí 1800 bó hoa - Cùng HOA18 vượt #Covid-19 Những con số biết nói ● 20 quán cơm miễn phí cho người nghèo hay những quán cơm dưới 5 nghìn đồng ở Tp.HCM trong mùa dịch. ● 25 bác sĩ, y tá, thay vì trở về nhà, họ chọn ở lại tuyến đầu chống dịch sau khi hết hạn cách ly. ●...
Top