ba hem bia tuoi

  1. H

    Bã hèm bia tươi khô 0972842434

    Chung tôi chuyên cung cấp Bã Hèm Bia khô BÃ Hèm BIA: Là sản phẩm tách ra sau khi lên men bia. Phần nước được sử dụng làm bia. Phần bã tươi còn chứa các chất dinh dưỡng, các chất men và xác vi sinh vật. Thành phần xơ trong bã hèm bia rất dễ tiêu nên có tác dụng kích thích vi sinh vật phân...
Top