ban ic wifi

  1. U

    TQ Bán ic nguồn ic wifi ic pa công suất ổ cứng emmc camera ic đèn ic sạc ic audio

    Dễ dàng nhận biết lỗi hư ic nguồn điện thoại là - Khi đang sử dụng thì máy nóng lên bất thường, khi sạc thì cực nóng và điện thoại không lên % pin hoặc pin hết nhanh chóng dù mới sạc đầy và sử dụng rất ít. - Máy tự nhiên tắt màn hình, mở lại nguồn thì không lên, - Khi thực hiện nâng cấp hệ điều...

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top