beer club hue

  1. D

    Trung tâm giải trí tại Huế

    No1 là trung tâm giải trí Huế hàng đầu được đầu tư với hệ thống phòng ốc hiện đại, địa điểm thu hút được nhiều bạn trẻ thành phố. Trung tâm giải trí No1 Huế bao gồm hệ thống Karaoke và Beer Club, các phòng ốc được đầu tư hết sức hiện đại và thiết kế phong phú đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu và...
Top