bình khí nito

  1. K

    bán khí nito tinh khiết loại bình 47 lít, 150bar

    Công ty Khí Thuận Phát là đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm Khí nito tinh khiết loại 99.999% ( Viết tắt: N2 5.0 ). Lĩnh vực sử dụng khí nito tinh khiết như sử dụng cho các dòng máy phân tích, thí nghiệm như máy sắc ký khí, máy đo quang phổ. Phương thức cung cấp sản phẩm: Khí nito tinh khiết...
Top