biểu thuế 2015 nxb tài chính

  1. A

    Biểu thuế xnk 2015 Import-export tax

    NXB Tài chính phát hành cuốn sách biểu thuế đối với hàng hóa Xuất nhập khẩu năm 2015 theo các thông tư mới nhất sau Nhằm thực hiện cam kết về thuế quan của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015-2018, Bộ Tài chính đã ban hành 05 Thông tư về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc...
Top