cao dang duoc

  1. ykhoadiep

    TQ Cao Đẳng Dược chính quy - Khoa Y Dược Hà Nội hướng dẫn đăng kí nguyện vọng 2 năm

    Khoa Cao đẳng Y Dược Hà Nội - Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội (Mã Trường:CBT) thông báo tuyển sinh xét tuyển nguyện vọng 2 Cao đẳng Dược chính quy năm 2014. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và quy chế xét tuyển nguyện vọng 2 hệ Cao đẳng Dược chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào...
Top