cc royal city

  1. P

    Cơ hội trúng Mercedes khi mua R4 – Royal City

    Từ ngày 06/09 đến ngày 04/10 khách hàng có cơ hội trúng thưởng xe Mercedes Benz, Piaggio LX, Tủ lạnh, Iphone…và hàng loạt các giải thưởng giá trị khác khi đặt mua căn hộ R4 Royal City. Nhanh tay số lượng có hạn! Được ví như một Châu Âu thu nhỏ trong lòng Hà Nội, Khu căn hộ Vinhomes Royal City có...
  2. D

    Cơ hội trúng Mercedes khi mua R4 – Royal City

    Từ ngày 06/09 đến ngày 04/10 khách hàng có cơ hội trúng thưởng xe Mercedes Benz, Piaggio LX, Tủ lạnh, Iphone…và hàng loạt các giải thưởng giá trị khác khi đặt mua căn hộ R4 Royal City. Nhanh tay số lượng có hạn! Được ví như một Châu Âu thu nhỏ trong lòng Hà Nội, Khu căn hộ Vinhomes Royal City...
Top