chế biến món ăn

  1. V

    xét tuyển cao đẳng chính quy ngành chế biến món ăn

    BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2015 NGÀNH: K? THU?T CH? BI?N MÓN ÃN <http://tuyensinhtoanquoc.org/day-nghe-che-bien-mon-an> 1. Mục tiêu đào tạo Về mặt kiến thức Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn...
Top