chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

  1. L

    TQ Đào tạo Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

    Bắt đầu từ ngày 1-7, Thông tư 18 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức có hiệu lực. Với quy định tổ chức và cá nhân chủ nghĩa tham gia hoạt động tu bổ di tích cần phải có chứng nhận, chứng chỉ hành nghề, Thông tư có tác dụng hạn chế tình trạng tùy tiện trong hoạt động này, gây nên những...
  2. V

    TQ Cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

    Cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, sang sửa, bình phục di tích Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3296/QĐ-BVHTTDL ngày 07/10 về việc cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu chỉnh và phục hồi di tích cho 35 cá nhân. Để tham gia việc trùng tu, bảo tồn, bình phục di tích cần có chứng chỉ hành nghề...

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top