cho thuê múa rồng sư tử

  1. N

    TQ [HN][ 18][0126.288.3924] Dịch vụ múa lân, múa sư tử rằm trung thu

    Thành Công Đường dịch vụ cho thuê múa lân 0126.288.3924 Thành lập từ năm 2008 Đoàn múa lân Thành Công Đường đã đi vào hoạt động được 7 năm tại Sân Hồ Thành Công Phía Sau Nhà Hát Âu Cơ. Các thành viên trong Thành Công Đường có 25 thành viên thường xuyên luyện tập các màn lân rồng đặc sắc như...
Top