chung cu huyen tu liem

  1. B

    Chi tiết mở bán chung cư Castle Plaza giá gốc

    Chi tiết mở bán chung cư Castle Plaza giá gốc Cơ sở pháp lý : + Ngày 11/5/2010, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho dự án Khu nhà ở - Văn phòng – Dịch vụ Castle Plaza + Thông số chính của Block B...
Top