chung cu thang long victory

  1. L

    Nhận đơn đăng ký mua căn hộ đợt 3 tại Thăng Long victory

    Tiếp nhận đơn đăng ký mua căn hộ đợt cuối cùng Thăng Long Victory Đợt mở bán cuối cùng dự án T1 Thăng Long Victory dự kiến vào ngày 15/9/2014 Các sàn mở bán: 7,12,16,23,24 Giá bán: Liên hệ để biết chi tiết Ngoài ra quý khách có thể mua các căn hộ còn lại trong đợt 3 với các sàn...
Top