cung cap chi xo dua; coconut fiber

  1. H

    Bán chỉ xơ dừa xuất khẩu _ coconut fiber

    Công ty chúng tôi chuyên cung cấp chỉ xơ dừa( coconut fiber) Nguồn gốc Bình Định và Bến tre. - Ẩm 20%+-2% ( tùy theo mua, mùa nắng ẩm chỉ 15 %) - Chiều dài của sợi: 5-25cm - Tạp chất và bụi: 3% max - Không có chỉ sống (+_fi 2.7) mức cho phép . - Kiện: 100 +_2 Liên hệ : 0972842434...
Top