cung cấp máy gặt lúa xếp dãy rải hàng

  1. T

    TQ Máy gặt lúa xếp dãy rải hàng An Giang có cả số tiến và sối lùi

    Máy gặt lúa xếp dãy rải hàng An Giang có năng suất gặt 0,3 ha/giờ, động cơ 5,5HP mã lực gặt lúa xếp dãy, máy hoạt động được trên đồng ruộng khô, ruộng có nước, chiều rộng gặt 1,2 m, đây là loại máy nhỏ gọn. Máy gặt lúa xếp dãy An Giang được công ty cổ phần cơ khí An Giang chế tạo sản xuất với...
Top