đặc sản núi rừng tây bắc

  1. N

    BÁN Đặc sản núi rừng tây bắc

    Chuối hột rừng Cây chuối hột rừng mọc tự nhiên trong rừng. Đặc điểm rất đáng chú ý là trái chuối hột rừng có rất nhiều hột, khi chín có màu vàng rất đẹp,hạt to từ 3 – 5mm màu đen, bên trong màu trắng. Trái chuối hột càng nhỏ càng có nhiều nhựa, càng có nhiều chức năng chữa bệnh.Người dân tộc...
Top