danh ngôn tình yêu

  1. H

    99 câu danh ngôn tình yêu hay nhất thế kỷ (phần 2)

    99 câu danh ngôn tình yêu hay nhất thế kỷ (phần 2) 16.Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười. We cannot really love anyone with with whom we never laugh. Agnes Repplier 17.Tình yêu thực sự bắt đầu khi ta không trông chờ được đáp lại. True love begins...
  2. P

    99 câu danh ngôn tình yêu hay nhất thế kỷ (phần 1)

    99 câu danh ngôn tình yêu hay nhất thế kỷ (phần 1) Trong kho tàng câu danh ngôn luôn tràn đầy những câu danh ngôn hay về tình yêu, có thể thấy tình yêu là 1 cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống.Tình yêu cho ta thêm yêu đời, tình yêu cho ta niềm tin vào cuộc sống, và với tình yêu ta có...
Top