đào tạo nghiệp vụ

  1. L

    TQ Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

    THÔNG BÁOMở lớp Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toánHọc tại: Các tỉnh thành trên Toàn Quốc(Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày) Kính gửi: - Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Các tổ chức tư vấn đầu...
  2. L

    TQ Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

    THÔNG BÁOMở lớp Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toánHọc tại: Các tỉnh thành trên Toàn Quốc(Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày) Kính gửi: - Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Các tổ chức tư vấn đầu...
Top