dau hieu tai bien

  1. T

    Dấu hiệu tai biến bạn nên biết

    Các dấu hiệu của cơn Đau thắt ngực + Đau thắt ngực hoặc cảm giác khó chịu vùng ngực: Cảm giác giống như bị đè nặng, bóp nghẹt, đầy tức hoặc đau... kéo dài vài phút đến vài chục phút. Cơn đau có thường xuất hiện khi gắng sức, đỡ khi nghỉ. + Cảm giác khó chịu ở những vị trí khác có thể gặp...
Top