đọc tiểu thuyết hay

  1. H

    BÁN Tiểu thuyết đam mỹ, đọc tiểu thuyết lấy chồng nhà giàu

    Lộ Tiểu Phàm bần hàn, chân quê, học nửa chừng thì bỏ, lại được gả vào nhà quyền quý chốn kinh đô làm con rể. Cứ ngỡ là miếng thịt từ trên trời rơi xuống, rồi sau mới hiểu hóa ra cậu bị cắm sừng. để đọc thêm về tiểu thuyết lấy chồng nhà giàu cũng như nhiều cuốn tiểu thuyết khác tại tieuthuyet.com.vn
Top