dich van ban tieng hoa

  1. T

    TQ Nhận hướng dẫn phiên dịch tiếng hoa.

    NHẬN HƯỚNG DẪN PHIÊN DỊCH TIẾNG HOA. Thanh Hà , nữ , Chuyên nhận phiên dịch ngược và xuôi các tài liệu chuyên ngành , sách báo , phim ảnh tiếng Hoa cho các tổ chức , cá nhân. Nhận đi thông dịch tiếng Hoa trong các hội nghị, hội thảo, dịch trong xưởng, dịch hướng dẫn viên du lịch, dịch tham...
Top