dich van ban tieng hoa

  1. T

    TQ Nhận hướng dẫn phiên dịch tiếng hoa.

    NHẬN HƯỚNG DẪN PHIÊN DỊCH TIẾNG HOA. Thanh Hà , nữ , Chuyên nhận phiên dịch ngược và xuôi các tài liệu chuyên ngành , sách báo , phim ảnh tiếng Hoa cho các tổ chức , cá nhân. Nhận đi thông dịch tiếng Hoa trong các hội nghị, hội thảo, dịch trong xưởng, dịch hướng dẫn viên du lịch, dịch tham...

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top