điện trở dẹt uốn dạng sóng

  1. H

    BÁN Điện trở dẹt uốn dạng sóng

    Điện trở dẹt uốn dạng sóng Điện trở dẹt uốn dạng sóng Thông tin chung về điện trở dẹt uốn dạng sóng Điện áp: 220V/380V Thang nhiệt độ: 1400 Loại dây: Dẹt Bề mặt dây đồng đều Ứng dụng của điện trở dẹt uốn dạng sóng Điện trở dẹt uốn dạng sóng được sử dụng trong lò điện trở hoặc chuyên...
Top