điện trở một đầu dạng pháo

  1. H

    BÁN Điện trở một đầu dạng pháo

    Điện trở một đầu dạng pháo Điện trở một đầu dạng pháo Thông tin về sản phẩm điện trở một đầu dạng pháo - Phi 30 - Cao 80 / 50 - Điện áp: 220v/ 380v Ứng dụng Điện trở một đầu dạng pháo sử dụng trong ngành công nghiệp nhựa, bao bì, dây, khuôn đúc.. và rất nhiều công dụng khác, tùy thuộc...
Top