đo khí mx6 ibrid

  1. C

    BÁN MX6 iBrid máy dò khí đa chỉ tiêu của ISC – Mỹ

    Giới thiệu chung: Máy đo khí cầm tay MX6 iBrid là một model cao cấp của hãng ISC, tích hợp 4 cảm biến để đo bốn khí tiêu chuẩn là đo khí độc H2S, đo khí độc CO, đo nồng độ khí dễ cháy LEL, đo nồng độ chuẩn khí O2, cộng thêm một vị trí để lắp thêm cảm biến đo các loại khí khác, đặc biệt có thể...
Top