do kim loai thuy hai san

  1. H

    Máy dò kim loại trong thực phẩm và chế biến thủy hải sản, bánh kẹo

    Máy dò kim loại luôn là thiết bị không thể thiếu để phát hiện những sản phẩm có lẫn các loại kim loại đặc biệt là Inox và sắt, kẽm, chì... (các loại kim loại mà các loại nam châm không thể loại trừ) Trong các quy trình sản xuất, chế biến ngày nay. Máy dò kim loại square, dò kim loại trong chế...
Top