dong trug han quoc

  1. K

    Đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp gỗ 60 viên

    Đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp gỗ 60 viên Đông trùng hạ thảo là một giống nấm ký sinh trên ấu trùng của một loại sâu cánh bướm. Vào mùa đông ấu trùng nằm dưới đất, nấm phát triển vào toàn thân nó để hút chất dinh dưỡng làm cho ấu trùng chết. Đến mùa hè nấm mọc chồi, nhú lên khỏi mặt đất...
Top