giải nhiệt cắt.

  1. S

    Dầu cắt kim loại tổng hợp

    Dầu cắt kim loại tổng hợp Bạn muốn: - Nâng cao năng suất cắt gọt bằng việc tăng chế độ cắt trong quá trình gia công? - Nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công, bảo vệ bề mặt chi tiết khỏi hiện tượng oxy hóa sau khi hoàn thiện, loại bỏ vết dầu bẩn trên sản phẩm sau khi hoàn thiện? Bạn...
Top