giao duc thuong xuyen

 1. H

  Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2015-2016 * Ưu điểm: Thuộc hệ thống trường công lập; Giáo viên tận tâm; Cơ sở vật chất hiện đại; Học tại trung tâm Thành Phố; Thủ tục nhập học đơn giản (xét hồ sơ – không thi) I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: – Mọi đối tượng có nhu cầu; Hộ khẩu trong...
 2. P

  Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2015-2016 * Ưu điểm: Thuộc hệ thống trường công lập; Giáo viên tận tâm; Cơ sở vật chất hiện đại; Học tại trung tâm Thành Phố; Thủ tục nhập học đơn giản (xét hồ sơ – không thi) I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: – Mọi đối tượng có nhu cầu; Hộ khẩu trong...
 3. D

  Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2015-2016 * Ưu điểm: Thuộc hệ thống trường công lập; Giáo viên tận tâm; Cơ sở vật chất hiện đại; Học tại trung tâm Thành Phố; Thủ tục nhập học đơn giản (xét hồ sơ – không thi) I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: – Mọi đối tượng có nhu cầu; Hộ khẩu trong...
 4. H

  Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2015-2016 * Ưu điểm: Thuộc hệ thống trường công lập; Giáo viên tận tâm; Cơ sở vật chất hiện đại; Học tại trung tâm Thành Phố; Thủ tục nhập học đơn giản (xét hồ sơ – không thi) I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: – Mọi đối tượng có nhu cầu; Hộ khẩu trong...
 5. V

  Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2015-2016 * Ưu điểm: Thuộc hệ thống trường công lập; Giáo viên tận tâm; Cơ sở vật chất hiện đại; Học tại trung tâm Thành Phố; Thủ tục nhập học đơn giản (xét hồ sơ – không thi) I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: – Mọi đối tượng có nhu cầu; Hộ khẩu trong...
 6. H

  Trung tâm giáo dục thường xuyên lê quý đôn

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Thành lập năm 1977 – nguyên là trường Dân Chính cấp III Lê Quý Đôn; Tuyển sinh lớp 1011-12 – ôn thi Tốt nghiệp THPT hằng năm, dành cho mọi đối tượng có nhu cầu, hộ khẩu trong và ngoài Thành phố. Đặc điểm nổi bật: – Chương trình học vừa sức với các...
 7. D

  Trung tâm giáo dục thường xuyên lê quý đôn

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Thành lập năm 1977 – nguyên là trường Dân Chính cấp III Lê Quý Đôn; Tuyển sinh lớp 1011-12 – ôn thi Tốt nghiệp THPT hằng năm, dành cho mọi đối tượng có nhu cầu, hộ khẩu trong và ngoài Thành phố. Đặc điểm nổi bật: – Chương trình học vừa sức với các...
 8. H

  Trung tâm giáo dục thường xuyên lê quý đôn

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Thành lập năm 1977 – nguyên là trường Dân Chính cấp III Lê Quý Đôn; Tuyển sinh lớp 1011-12 – ôn thi Tốt nghiệp THPT hằng năm, dành cho mọi đối tượng có nhu cầu, hộ khẩu trong và ngoài Thành phố. Đặc điểm nổi bật: – Chương trình học vừa sức với các...
 9. H

  Trung tâm giáo dục thường xuyên lê quý đôn

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Thành lập năm 1977 – nguyên là trường Dân Chính cấp III Lê Quý Đôn; Tuyển sinh lớp 1011-12 – ôn thi Tốt nghiệp THPT hằng năm, dành cho mọi đối tượng có nhu cầu, hộ khẩu trong và ngoài Thành phố. Đặc điểm nổi bật: – Chương trình học vừa sức với các...

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top