giấy phép lao động

  1. H

    THAY ĐỔI VỀ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2021

    Giấy phép lao động (Work permit) là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Thông tin trên giấy phép lao động có ghi đầy đủ thông tin người lao động; tên và địa chỉ tổ chức làm việc, vị trí làm việc. Người nước ngoài buộc phải làm công việc chính xác như đã được ghi...
  2. S

    Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép lao động

    Trong thời buổi công nghệ cao phát triển, mọi việc đều được điều khiển và quản lý bằng máy móc, việc đầu tư và thu hút nhân tài, nguồn lực chất xám được các công ty chú ý và quan tâm. Một công ty chỉ được coi là mạnh là khi họ có nguồn nhân lực chất lượng cao và có chuyên môn cao. Hoàn cảnh đặt...
Top