green city.505 minh khai

  1. C

    BÁN 108m2 hòa bình green city Tòa A 505 Minh Khai

    108m2 hòa bình green city Tòa A 505 Minh Khai tầng 18 giá : 37tr/m2 đã bao gồm VAT và bảo trì LHTT : 0988.254.031 or 0946.498.068
  2. C

    108m2 hòa bình green city Tòa A 505 Minh Khai

    108m2 hòa bình green city Tòa A 505 Minh Khai tầng 18 giá : 37tr/m2 đã bao gồm VAT và bảo trì LHTT : 0988.254.031 or 0946.498.068
Top