hỗ trợ tăng đạm

  1. T

    MUA Cần bán Bột cao đạm, bột tăng đạm (dùng hỗ trợ nâng đạm, tăng đạm)

    Cần bán các loại Bột cao đạm 80% (dùng để hỗ trợ nâng đạm), với 3 màu sắc (vàng chanh, nâu nhạt và nâu đậm), có độ mịn cao và đồng nhất, có thể phối trộn với nhiều loại nguyên liệu và không cho ra màu thứ 3. Hàng không nhiễm Melanine và vi sinh vật gây hại. Khách hàng có nhu cầu và cần thêm...
Top