học nhanh văn thư

  1. H

    BÁN Đăng ký học CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ tại Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đà Nẵng

    THÔNG BÁO V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ - Hành chính Văn Phòng I. Mục đích của lớp học 1. Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ. 2. Giúp các...
Top