hit-t1000w

  1. B

    CHẤN LƯU NÀO PHÙ HỢP VỚI BÓNG OSRAM METAL 1000W (HIT-T 1000W và HQI-T 1000W)

    Bóng Metal 1000W của Osram có một số chủng loại (HQI-T 1000; HQI-BT1000; HQI-TS 1000; HQI-E 1000…) các loại này khác nhau về quang thông, màu sắc ánh sáng và dòng điện hoạt động của bóng. Được dùng chủ yếu tại những nơi cần ánh sáng có độ trung thực cao, cường độ ánh sáng lớn như: quảng...
  2. B

    BÁN CHẤN LƯU NÀO PHÙ HỢP VỚI BÓNG OSRAM METAL 1000W (HIT-T 1000W và HQI-T 1000W)

    Bóng Metal 1000W của Osram có một số chủng loại (HQI-T 1000; HQI-BT1000; HQI-TS 1000; HQI-E 1000…) các loại này khác nhau về quang thông, màu sắc ánh sáng và dòng điện hoạt động của bóng. Được dùng chủ yếu tại những nơi cần ánh sáng có độ trung thực cao, cường độ ánh sáng lớn như: quảng...
Top