hoa tươi valentine trắng

  1. H

    TQ Bó hoa hồng trắng 20 bông - Cho ngày White Baby

    Bó hoa hồng trắng 20 bông - Cho ngày White Day Hoa Hồng Trắng là hoa tươi Valentine trắng thể hiện tình yêu trong sáng, cao thượng. Em rất quan trọng đối với anh. Và người gửi muốn nhắn nhủ thông điệp: “Anh nhớ em nhiều lắm” và “Em là duy nhất đối với anh”. Rất ý nghĩa trong ngày trả lễ...
Top