hosting pavietnam

  1. P

    TQ Hosting không giới hạn khuyến mãi giảm 50%

    Đầu tháng 8/2014, P.A Việt Nam triển khai cung cấp nhiều gói Unlimited Hosting trên nền tản phần cứng tiên tiến 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng cùng đường truyền trong nước và quốc tế tốc độ cao. Các thông số như Băng thông, Sub-domain, Tài khoản FTP, Park Domain cũng được...
Top