hqi-t 1000w

  1. B

    Chấn lưu nào phù hợp với bóng metal osram/ philips 2000w?

    Bóng Metal 2000W của Osram có một số chủng loại (HQI-T 2000; HQI-BT2000; HQI-TS 2000; HQI-E 2000…) chỉ khác nhau về quang thông, màu sắc ánh sáng và dòng điện hoạt động của bóng. Nổi tiếng và được tin cậy khắp châu Âu từ rất nhiều năm nay, bóng Metal của Osram/ Philips cùng với GE là những sản...
  2. B

    BÁN Chấn lưu nào phù hợp với bóng metal osram/ philips 2000w?

    Bóng Metal 2000W của Osram có một số chủng loại (HQI-T 2000; HQI-BT2000; HQI-TS 2000; HQI-E 2000…) chỉ khác nhau về quang thông, màu sắc ánh sáng và dòng điện hoạt động của bóng. Nổi tiếng và được tin cậy khắp châu Âu từ rất nhiều năm nay, bóng Metal của Osram/ Philips cùng với GE là những sản...
Top