huế trong mưa

  1. D

    TQ Huế trong mưa

    Huế trong mưa” theo nghĩa của ngành Du lịch xứ này hướng tới là Huế trong mùa mưa, nhưng ở góc độ du khách có thể hiểu “Huế dưới cơn mưa, Huế trong ngày mưa”. Mưa ướt dài lê thê Khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh (thường là sau 23/10 âm lịch), mưa không còn ào ạt mà chuyển sang dầm dề ngày này...
Top