ic am thanh

  1. U

    TQ Bán ic nguồn ic wifi ic pa công suất ổ cứng emmc camera ic đèn ic sạc ic audio

    Dễ dàng nhận biết lỗi hư ic nguồn điện thoại là - Khi đang sử dụng thì máy nóng lên bất thường, khi sạc thì cực nóng và điện thoại không lên % pin hoặc pin hết nhanh chóng dù mới sạc đầy và sử dụng rất ít. - Máy tự nhiên tắt màn hình, mở lại nguồn thì không lên, - Khi thực hiện nâng cấp hệ điều...
Top