ielts listening

  1. T

    TQ Luyện thi IELTS phần Listening

    Kì thi IELTS trải qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó ở mỗi kĩ năng sẽ có những cách học và những kinh nghiệm làm bài khác nhau. Bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm luyện thi IELTS chuyên cho phần Listening. Phần Listening trong IELTS là phần sẽ thi đầu tiên...
Top