iphone 4 8g

  1. T

    BÁN Bán lỗ về tết iPhone 4S 64gb (Qtế) === 3.198.000đ

    Bán iPhone 4S 64gb (Qtế) === 3.198.000đ -------------------------------------------------------------------------------- ~~~Địa chỉ: 93 Lương Thế Vinh – Thanh Xuân – Hà Nội.​ Điện thoại: 043 554 5240 hotline 09 6789 0905 / 094 94 78910~~~ Máy mới 99% Full box, đặc biệt tặng ngay gói Combo quà...
  2. T

    BÁN Bán lỗ về tết iPhone 4S 64gb (Qtế) === 3.198.000đ

    Bán iPhone 4S 64gb (Qtế) === 3.198.000đ -------------------------------------------------------------------------------- ~~~Địa chỉ: 93 Lương Thế Vinh – Thanh Xuân – Hà Nội.​ Điện thoại: 043 554 5240 hotline 09 6789 0905 / 094 94 78910~~~ Máy mới 99% Full box, đặc biệt tặng ngay gói Combo quà...
Top