kế toán người mới bắt đầu

  1. D

    BÁN Nên học thực hành kế toán ở đâu

    :)) :)) CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MÃI 20-11 (Áp dụng từ ngày 5 - 30/11/2015) :)) :)) >:D< Giảm 50% học phí kế toán tất cả mọi loại hình cho chị sinh viên và giảm 40% cho mọi người >:D< Giảm đến 30% học phí kế toán ( 10% cho mọi đối tượng + 10% sinh viên + thêm 10% cho nhóm >= 2 bạn)...
Top