khí heli 5.0

  1. K

    BÁN Cung cấp và chất lượng của khí Heli 5.0, khí Heli 99.999%

    Cung cấp và chất lượng của khí Heli 5.0, khí Heli 99.999%: Tùy vào mục đích sử dụng mà người ta sử dụng helium với các độ tinh khiết khác nhau: • Helium 4.5 tương ứng với độ tinh khiết 99.995% : Thường được sử dụng trong bơm bong bong bay, tạo lá chắn khí trong hàn hồ quang điện,… •...
Top