khí hỗn hợp

  1. K

    BÁN Cung cấp chuyên nghiệp khí hỗn hợp, khí trộn, khí air, khí khô

    Khí đặc biệt bao gồm một số lượng lớn các sản phẩm dùng cho một phạm vi rộng các ứng dụng. Các sản phẩm bao gồm helium lỏng, các khí với độ tinh khiết khác nhau và các hỗn hợp tiêu chuẩn cũng như các hỗn hợp khí. Các yêu cầu sản phẩm cụ thể và đa dạng như các ứng dụng của chúng.cung cấp một loạt...
Top