khí oxy hóa lỏng

  1. B

    BÁN Cung cấp khí oxy, khí oxy hóa lỏng, khí oxy công nghiệp.

    Cung cấp khí oxy, khí oxy hóa lỏng, khí oxy công nghiệp. Khí Nhật Vương bán KHÍ OXY cho nhiều lĩnh vực, cung cấp oxy hóa lỏng, cung cấp khí oxy y tế( oxy thở), khí oxy ( khí gió) cho hàn cắt, cho thủy sản, và nhiều lĩnh vực khác. Chất lượng khí oxy. Oxy trong công nghiệp thông dụng: oxy 2.6...
Top