khóa học văn thư

  1. T

    TQ Cần Học: Chứng Chỉ Văn Thư Lưu Trữ (CÓ KHOÁ CẤP TỐC)

    Lựa chọn tốt cho những ai đang quan tâm đến việc học và lấy nhanh chứng chỉ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng – Phục vụ công tác văn thư, văn phòng ở nhà trường, các cơ quan nhà nước, các công ty, các trung tâm hành chính…. Trên toàn quốc THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – CẤP CHỨNG CHỈ...
Top