lapotp cu da nang

  1. L

    Dell Laititude E5420 I5 2Gen, RAM4GB, 250GB...14

    Dell Laititude E5420 (I5 2Gen, RAM4GB, 250GB...14"). Máy đẹp... Giá: 4tr900K (Bh 1 tháng). ****************************** Vui lòng liên hệ. Search google: "leminhSTORE.vn" ************************ ✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧ Liên hệ: leminh store 06/2 Nguyễn Văn Thoại ĐN. Call me: 0915 81 99 67...
  2. L

    TQ Dell Laititude E5420 I5 2Gen, RAM4GB, 250GB...14

    Dell Laititude E5420 (I5 2Gen, RAM4GB, 250GB...14"). Máy đẹp... Giá: 4tr900K (Bh 1 tháng). ****************************** Vui lòng liên hệ. Search google: "leminhSTORE.vn" ************************ ✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧ Liên hệ: leminh store 06/2 Nguyễn Văn Thoại ĐN. Call me: 0915 81 99 67...
Top