liên thông đại học

  1. M

    Tuyển sinh Liên thông - Văn bằng 2 Đại học tại TP.HCM năm 2016

    I. NGÀNH TUYỂN SINH 1. QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI 2. CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT XÂY DỰNG 3. LUẬT KINH TẾ 4. KHỐI NGÀNH KINH TẾ ( KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ) 5. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH – Học viên đã tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng – Học viên đã tốt nghiệp hệ Đại...
  2. G

    TQ Tuyển sinh liên thông đại học hệ vừa làm vừa học trường ĐHSP Hà Nội

    Tuyển sinh liên thông đại học năm 2014 1. Liên thông từ Cao Đẳng lên Đại Học hệ vừa làm vừa học: -Ngành tuyển sinh: Toán, Lý,Hóa, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Trung, CNTT,Sinh học, Tâm lý giáo giục,Tiểu học, Mầm Non… -Chỉ Tiêu: 100 chỉ tiêu/Ngành -Cấp Bằng: Bằng ĐH hình thức vừa làm vừa...
Top