lớp học hành chính

  1. minhhang278

    BÁN VNNP Dạy nghề quản lý hành chính văn phòng ngắn hạn

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Thời gian đào tạo: 10 buổi ( 2,5h/1 buổi) Giảng viên: Giảng viên trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp – Quản trị nhân sự. Thời gian học: Sáng, tối, cuối tuần ( Theo lịch học viên đăng ký) HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC + Học viên làm...
Top